Doświadczenie w Botanice

Natura Expert Group to przedsiębiorstwa oraz farmy specjalizujące się w badaniach naukowych w zakresie innowacyjnej technologii uprawy roślin zielarskich. Technologia ta umożliwia pozyskanie jednolitego materiału roślinnego o wysokiej jakości, wolnego od pestycydów, metali ciężkich i zafałszowań. W ramach prowadzonych projektów badawczych opartych na zawartych umowach, firmy stosując swoje innowacyjne procesy technologiczne uzyskują unikalny i ekskluzywny materiał roślinny. Otrzymany materiał roślinny może być stosowany jako składnik żywności funkcjonalnej, suplementów diety, w produkcji leku naturalnego lub do zastosowań w kosmetyce.

Polityka jakości i odpowiedzialność

Firma Natura Ekspert Krzysztof Gruszczyk deklaruje realizację przyjętej polityki poprzez prowadzenie pozyskiwania surowców w warunkach gwarantujących najwyższą ich jakość, wdrażanie i doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania, normami ISO 9001, ISO 22000 oraz GACP, wykorzystanie dostępnych innowacji technicznych i technologicznych oraz nowoczesnych metod badawczych,