Projekty Unijne

Natura Ekspert Krzysztof Gruszczyk realizuje projekt: współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa 1: Badania i innowacje.

Działanie 1.3. Infrastruktura badawczo rozwojowa w przedsiębiorstwach.

Tytuł projektu: Rozwój Natura Ekspert Krzysztof Gruszczyk poprzez stworzenie laboratorium badawczo-rozwojowego.

Umowa o dofinansowanie nr: RPLU.01.03.00-06-0026/16.

LP.NAZWA PROJEKTUNAZWA PROGRAMULINK DO TABLICY INFORMACYJNEJ
1

Rozwój Natura Ekspert Krzysztof Gruszczyk poprzez stworzenie laboratorium badawczo-rozwojowego.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa I. Badania i innowacje. Działanie 1.3. Infrastruktura badawczo rozwojowa w przedsiębiorstwach.

Wejdź