LP.Data publikacjiNazwa przetarguStatusLink
925/08/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE o udzielenie zamówienia prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na sprzedaż:

Instalacji destylacji/ekstrakcji z materiału roślinnego olejków eterycznych (dostosowaną do celów laboratoryjnych) z wytwornicą paryOtwarty.WejdźLP.Data publikacjiNazwa przetarguStatusLink
77/11/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę:

Systemu oczyszczania wody na potrzeby laboratoryjne (stacja oczyszczania wody zawierająca 2 układy oczyszczania: Układ 1. demineralizator produkujący wodę drugiego i trzeciego stopnia czystości wg PN-EN ISO 3696:1999,Układ 2. demineralizator doczyszczający UV produkujący ultraczystą wodę spełniającą wymogi pierwszej klasy czystości wg PN-EN ISO 3696:1999 oraz zgodną z FP X.)


Rozstrzygnięty. Nazwa, adres oraz data wpłynięcia oferty z ceną:

Danlab Danuta Katryńska, ul. Handlowa 6A, 15-399 Białystok, Data złożenia oferty: 20 listopada 13:44,
A: 12170,00 netto, B: 1 godzina, (Otrzymana ocena oferty 100 pkt), Sytem oczyszczania marki: HYDROLAB

Pełna lista podmiotów biorących udział:

1. Danlab Danuta Katryńska, ul. Handlowa 6A, 15-399 Białystok, Data złożenia oferty: 20 listopada 13:44,
A: 12170,00 netto, B: 1 godzina, (Otrzymana ocena oferty 100 pkt), Sytem oczyszczania marki: HYDROLAB
2. Agata Siwek Labopol, Polwater, A: 13508,15 netto, B: 1 godzina, (Otrzymana ocena oferty 92 pkt), Sytem oczyszczania marki: Polwater
3. Mrazet SA, Poznań. A: 12880,00 netto, B: 48 godzin, (Otrzymana ocena oferty 75,60 pkt), Sytem oczyszczania marki: Hydrolab

Wejdź
829/05/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE o udzielenie zamówienia prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na sprzedaż:

Instalacji destylacji/ekstrakcji z materiału roślinnego olejków eterycznych (dostosowaną do celów laboratoryjnych) z wytwornicą pary


Zamknięty, nierozstrzygnięty.

Wejdź


LP.Data publikacjiNazwa przetarguStatusLink
504/11/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności na sprzedaż:
1) Chromatografu gazowego z detektorem FID wyposażonego w przystawkę do analizy fazy nadpowierzchniowej („headspace”) oraz autosampler do próbek ciekłych
2) Spektrofotometra dwuwiązkowego z pulpitem sterowniczym, wraz z oprogramowaniem wewnętrznym oraz oprogramowaniem komputerowym
3) Gradientowy system HPLC-DAD, wysokosprawny chromatograf cieczowy z detektorem DAD

Zamknięty. Rozstrzygnięty. Wybrano ofertę firmy:
"SHIM-POL A. M. Borzymowski"
E. Borzymowska-Reszka A. Reszka Spółka Jawna
ul. Lubomirskiego 5
05-080 Izabelin
Łączna wartość oferty wynosi: 535 763,40 zł brutto.
Oferta wpłynęła w dniu 30 listopada 2017.
Wejdź
6
08/12/2017

ZAPYTANIA OFERTOWE o udzielenie zamówień prowadzonych zgodnie z zasadą konkurencyjności na dostawę wyposażenia laboratorium


Zamknięty. Rozstrzygnięty. Wybrano oferty:
Postępowanie nr 1:

Dostawa wyposażenia, mebli do pracowni laboratorium badawczo rozwojowego – 4 komplety:

"Meble-Black Red White Sp. z o.o., ul Krzeszowska 61, 23-400 Biłgoraj" SM Lublin

Łączna wartość oferty wynosi: 44 783,00 zł brutto

Postępowanie nr 2:

Wyparka laboratoryjna próżniowa obrotowa

"IKA POL, Wojciech Byrski,

ul. Przy Bażantarni 4/6, 02-793 Warszawa"

Łączna wartość oferty wynosi: 38 093,10 zł brutto

Wejdź

 

LP.Data publikacjiNazwa przetarguStatusLink
303/03/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE o udzielenie zamówienia prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na sprzedaż urządzenia do precyzyjnego zbioru materiału roślinnego z urządzeniem do próbobrania.

Zamknięty. Nierozstrzygnięty. Umowa nie doszła do skutku, z datą 15.09.2017. Postępowanie zostanie ponowione.

Wejdź
414/03/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE o udzielenie zamówienia prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na sprzedaż urządzenie mechaniczne do przygotowywania próbek z selekcją na poszczególne frakcje materiału roślinnego tj. kwaty, liście, ziele, nasion.


Zamknięty. Rozstrzygnięty. Wybrano ofertę firmy:
HERBAS, Starogracki Marof 70, 33405 Pitomaca, Croatia
Data wpływu oferty: 21-03-2017 na adres: projekt@naturaexpert.pl
Cena Całkowita: 30 190.00 Euro
Wejdź

LP.Data publikacjiNazwa przetarguStatusLink
120/01/2017Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wybudowaniu budynku laboratorium badawczo-rozwojowego, parterowego, bez podpiwniczenia, do prowadzenia badań w zakresie innowacyjnej hodowli roślin, z zewnętrznymi i wewnętrznymi instalacjami: wod-kan., c.o., wentylacji mechanicznej, elektrycznej i fotowoltaicznej: kat. IX, wg. indywidualnego projektu budowlanego, na działce gruntu nr ewidencyjny 755/3, położonej w m. Ostrów Lubelski-Rolny (obręb ewidencyjny 060810_4.0002 Ostrów Lubelski-Rolny, jedn. Ewidencyjna 060810_4m. Ostrów Lubelski), zatwierdzony prawomocnym pozwoleniem na budowę nr 508/2016 – 3 zadania.Nierozstrzygnięty - brak ofert spełniających kryteria
Ogłoszenie: Wejdź
Wejdź
211/02/2017Postępowanie przetargowe nr 2 - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wybudowaniu budynku laboratorium badawczo-rozwojowego, parterowego, bez podpiwniczenia, do prowadzenia badań w zakresie innowacyjnej hodowli roślin, z zewnętrznymi i wewnętrznymi instalacjami: wod-kan., c.o., wentylacji mechanicznej, elektrycznej i fotowoltaicznej: kat. IX, wg. indywidualnego projektu budowlanego, na działce gruntu nr ewidencyjny 755/3, położonej w m. Ostrów Lubelski-Rolny (obręb ewidencyjny 060810_4.0002 Ostrów Lubelski-Rolny, jedn. Ewidencyjna 060810_4m. Ostrów Lubelski), zatwierdzony prawomocnym pozwoleniem na budowę nr 508/2016 – 3 zadania.Zamknięty, Nierozstrzygnięty - brak ofert spełniających kryteria 
Ogłoszenie: Wejdź
Wejdź